Particulier

Mijn werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het verzorgen van bouwkundig tekenwerk. Het begeleiden van werken en toezicht houden op het uitvoeringstraject. Tarieven zijn bij interesse verkrijgbaar.

Ik neem samen met u uw wensen door voor uw dakkapel, aanbouw, een complete woning of een ander bouwwerk. Deze wensen vertaal ik naar een omgevingsvergunning (door uitzonderingen in het wetbesluit, is in sommige gevallen geen omgevingsvegunning nodig)  en word gebruikt voor indienen bij Bouw- en Woning Toezicht van uw gemeente. Na goedkeuring door uw gemeente kunt u deze tekeningen gebruiken, om met de aannemer uw ideeën te bespreken. Het verzorgen van bestek- en/ of werktekeningen behoort tot de mogelijkheden om te gebruiken bij de uitvoering.

Het aanbieden van arbeid bij de uitvoering van bepaald werk behoort ook tot de mogelijkheid.

Diensten

Vrijblijvend oriëntatie gesprek

Bouwkundig advies geven (o.a duurzame energie en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor vergunningen)

Digitale bouwkundig/ installatie tekenwerk opzetten

Schetsontwerp (handmatig of digitaal)

Eenvoudige berekening (constructie) maken

Berekening (bouwfysica) maken

Begeleiding en coördinatie van project

Calculatie (begroten) opzetten

Bestek of werkomschrijving maken

Omgevingsvergunning verzorgen

Kapvergunning aanmelden/ sloopvergunning aanmelden

Kadastrale inmeting met splitsingstekeningen verzorgen

2D bouwkundig inmeten van gebouw/ en of perceel

Fotograferen inclusief bouwkundige rapportage

Plan van aanpak formuleren op basis SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden)

3D visualisatie / animatie (minimale resolutie van beeldmateriaal 300kb)