Berichten Bouwmasters

Dakverhoging

Het opstellen van omgevingsvergunningstekeningen.

De dakverhoging is identiek aan al gerealiseerde dakverhogingen in de buurt.

De welstand en bouwplantoetser kan op basis van gelijkwaardigheid, dezelfde criteria eisen hanteren en positief instemmen met de verbouwplannen van de particuliere opdrachtgever.

De aanvraag is ingediend door opdrachtgever .