Berichten Bouwmasters

Dakopbouw & zonne-energie

Het uitwerken van een vergunning, voor het realiseren van een verblijfsruimte op zolder. De bewoners willen zonne energie opwekken met zonnepanelen. In mijn advies geef ik aan ze contact op te nemen met:

De energiepionier