Archief

Calculatie uitbouw

Voor het bepalen van de aanneemsom meerdere overleggen met opdrachtgever gevoerd en een kostenraming namens gerenommeerd aannemersbedrijf opgesteld. Het werk is gegund.